Podaci o firmi

Pišite nam

Institut za vodoprivredu “Jaroslav Černi”

Zavod za brane, hidroenergetiku, rudnike i saobraćajnice

Jaroslava Černog 80, 11226 Beograd , Srbija
+381 11 390 64 86
+ 381 11 390 64 86
http://www.jcerni.org
101968542
Direktor zavoda: Dr Dejan Divac, dipl. inž. građ.

Ime i prezime *

Email *

Telefon *

Tema

Poruka *